Em thích màu đen của bóng đêm...

 Nhạc buồn

Vẫn biết rằng mình chẳng phải cho nhau

Em không hoài niệm nhiều thêm nữa

Anh quên em dễ dàng nhanh đến vậy

Em khóc làm gì vô nghĩa lắm không anh?